Forældrebestyrelse

jakobg crop

Jakob G. Stentebjerg

Medlem

 

Mit navn er Jakob G. Stentebjerg og jeg er far til Harald som går i vuggestuen. Vi bor i Kustrup sammen med Haralds mor, Maja.

Til daglig er jeg selvstændig landmand.
Jeg vil gerne være med i bestyrelsen fordi jeg gerne vil være med til at skabe de bedste rammer for både mit eget og for andres børn.
Jeg tænker at mit daglige virke er med til at give mig nogle kompetencer som også kan bruges i bestyrelsen i Nøddeskallen.

 

 


Forældrebestyrelsen består af fire medlemmer, en personalerepræsentant og institutionens ledere. Derudover er der to suppleanter.

 

Man vælges ind for to år – og valget sker til et forældremøde i marts.
Bestyrelsesarbejdet i Valmuen består af ca. seks møder årligt, hvor der vil blive diskuteret overordnede politikker og værdier – herunder bl.a. kostpolitikker, åbningstider og værdigrundlag. Der er en gensidig orientering om, hvad der er relevant for dagtilbudsområdet.

 

Bestyrelsen er et mellemled mellem forældrene og ledelsen – og et godt forum, hvor mange ting kan vendes.
Bestyrelsen orienteres også løbende omkring Valmuens daglige pædagogiske arbejde i.f.til læreplaner og tilrettelæggelse af hverdagen med fokus på et godt børnemiljø
Forældrebestyrelsen er også medvirken i nyansættelse af personale.

 

Derudover er bestyrelsen tovholder, i samarbejde med ledelsen, for den årlige arbejdsweekend – som finder sted.


Julie Laursen

Medlem

 

Beskrivelse på vej..


Sandie Lind Brand 

Suppleant


Pernille Haar Normann Månsson