Indmeldelse

Indmeldelsesregler gældende pr. 1/1 2024:

 

Ved indmeldelse af Jeres barn/børn er det nødvendigt at der indbetales depositum. Dette er for, at sikre Jer en plads i institutionen.

Depositummet er Kr. 3.000,00 (dette beløb gælder også søskende) som forvaltes således:

  • Hvis barnet starter i Valmuen returneres det fulde beløb når barnet stopper.
  • Ved fravalg af pladsen tidligere end 3 mdr. før ønsket start refunderes 2/3 af beløbet.
  • Ved fravalg af pladsen indtil 1 md. før ønsket start refunderes 1/3 af beløbet.
  • Ved fravalg af pladsen med kortere varsel, bortfalder det fulde depositum
  • Kontakt os venligst for tilsendelse af indmeldelsesblanket og brev med øvrige oplysninger i forbindelse med indmeldelse.

Udmeldelse

Ønsker I at melde Jeres barn ud af Valmuen, skal det være skriftligt, og med to måneders varsel til d. 1. i en måned. Opsigelsen skal modtages i Valmuen senest den sidste hverdag i måneden kl. 12.00

Pris

Vuggestue forældrebetalingen udgør, for alle årets måneder kr. 4.635, – pr. måned. Dette inkluderer alle måltider samt bleer og  andet hygiejnerelateret  så længe barnet opholder sig i Nøddeskallen. Specialkost, som for eksempel modermælkserstatning eller anden form for særlig kost, skal I selv medbringe.

 

Børnehave forældrebetalingen udgør, for alle årets måneder kr. 2.998,- pr. måned. Dette inkluderer alle måltider samt bleer og andet hygiejnerelateret. 

 

Forældrebetaling opkræves forud hver d. 1. i måneden via faktura – også selvom barnet holder fri/ferie, der er lukket eller barnet er sygt. Forældretaksten kan reguleres årligt, med 1 måneds varsel og med virkning fra 1. januar.

Søskenderabat / friplads

Der ydes søskenderabat og tilskud til økonomisk friplads efter Middelfart Kommunes regler for private institutioner.

Dog gives rabatten kun op til de kommunale takster. Der ydes også tilskud til familier, der både har barn i privat og kommunal institution. Husk, at meddele hvis der søges om økonomisk fripladstilskud.

 

Indmeldelse

Udfyldt venligst nedenstående blanket og send den direkte til Valmuen ved at trykke på Send.

 

Vi kontakter dig / jer snarest muligt herefter med information om optagelse eller eventuel placering på venteliste.

Indmeldelse