Politikker

Nøddeskallen har udarbejdet politkker indenfor en række områder, som definerer Nøddeskallens holdning til sundhed, bevægelse og samværet. Klik på de enkelte punkter herunder for at læse nærnere om den enkelte politik.

 

 • Alkohol
 • Bevægelse
 • Kost
 • Rygning
 • Sygdom

Alkoholpolitik

I Nøddeskallen serveres der ikke alkohol til arrangementer, hvor der er børn tilstede. Opstår der situationer, hvor alkohol er indblandet, følges nedenstående procedure.
Det er vigtigt, at man ikke er påvirket, når man afleverer eller henter sit eget eller andres barn. Skulle dette ske, vurderer personalet hvordan den enkelte situation gribes an. Står personalet alene i en ubehagelig situation, kontaktes straks en leder eller en kollega.

 

I afleveringssituationen vurderes

 • Om personen er til gene for andre børn, forældre eller personale under ophold i institutionen.
 • Om personen er i stand til, at tage vare på sig selv efter at institutionen forlades.

Ved afhentning vurderes

 • Er personen påvirket, meddeler personalet, at barnet ikke kan udleveres, og forvaltningen kontaktes, så der kan laves aftale om anden pasning af barnet.
 • Agter personen at køre bil, kontaktes politiet.

 

Videre forløb

 • Hændelsesforløbet noteres ned.
 • Der tages stilling til, om forvaltningen skal kontaktes.
 • Der indkaldes altid efterfølgende til en samtale, hvor det pågældende personale, ledelsen samt forældrene er til stede.
 • I Nøddeskallen er det vores formål, at signalere, at vi finder beruset adfærd under samvær med børn uacceptabelt.

Som personale er vi ansvarlige for – og forpligtet til, at forholde os til – og handle på signaler fra barnet, der peger i retning af, at forældrene har et misbrug.

 

Enhver henvendelse og mistanke herom fra personale, andre forældre eller personer der færdes i Nøddeskallen, behandles seriøst og tages altid alvorligt.

 

Bevægelsespolitik

I Nøddeskallen har vi en bevægelsespolitik fordi vi kender vigtigheden af at stimulere barnets motoriske udvikling fra en tidlig start.

 

Det er vigtigt at møde barnet på det niveau, hvor det er i egen udvikling. Det vil sige styrke og støtte barnets svagheder og samtidig sørge for tilpas udfordringer i forhold til barnets egen udvikling.

 

I Nøddeskallens indretning er den motoriske leg tænkt ind i hverdagen, derved er det naturligt at arbejde med motorikken hver dag. Ved alle former for ude aktiviteter stimuleres barnets motoriske udvikling via leg.

 

Vi bevæger os derfor ofte ud på ture i:

 

 • Skoven
 • På bondegården
 • I plantagen
 • I gymnastiksalen
 • Forskellige steder der inspirerer til oplevelser og legGod motorik = glade børn der:
  Sover bedre
 • Bliver lettere raske efter sygdom
 • Får nemmere ved indlæring, fordi de får rørt kroppen og styrket musklern

Når barnet skal starte i skole, er det vigtigt, at barnet er motorisk og visuelt klar til at modtage indlæring og kan koncentrere sig i længere tid. Jo mere barnet har styr på sin krop, jo mere overskud er der til at lære alt det nye og opfatte, hvad læreren siger.

 

Kostpolitik

Nøddeskallen arbejder grundlæggende ud fra sundhedsstyrelsens 8 kostråd.

 

Vores sunde kost bliver tilpasset, så den svarer til den alder, som det enkelte barn har.

 

Vi får ikke sukker i Nøddeskallens hverdag. Dog bliver enkelte madvarer, såsom frugtgrød sødet lidt. Ved arrangementer i Nøddeskallen kan der i begrænsede mængder afviges fra kostpolitikken. F.eks til jul. Hvor vi bager småkager.

 

Ud fra barnets samlede dag i Nøddeskallen, indtages en del måltider hos os. Derfor er det os magtpåliggende, at servere en sund og nærende kost, som danner fundament for en aktiv dag for barnet.

 

Morgenmad

Morgenmad tilbydes i tidsrummet fra kl. 6.30-07.20. Der tilbydes havregrød hver dag, og de største børn får muligheden for at vælge noget andet, ex. rugbrød med ost. Der tilbydes mælk og vand til måltidet.

 

Formiddagsmad/eftermiddagsmad/mellemmåltider
Tilbydes i grupperne. Formiddagsmad kl. 8.30 og eftermiddagsmad ca. 14.30 – afhængigt af hvornår børnene står op. Måltiderne består de fleste dage af hjemmebagt fiberholdigt brød, suppleret med frisk frugt eller grønt. Der serveres vand til måltiderne.

 

Frokost
Tilbydes i grupperne i mellem kl. 10.30 og kl.11.00. Måltidet består de fleste dage af rugbrød med afvekslende pålæg som f.eks. leverpostej, fisk, pølse, æg med tilbehør af grønt. Ca. 2 ugentlige dage serveres der varm mad. Menuen er afvekslende som f.eks tunfrikadeller, boller i karry, fiskefilet eller kødsovs. Hertil tilbehør af grøntsager.

 

Al mad tilberedes og fremtrylles i eget køkken i Nøddeskallen, og vi drikker mælk og vand.

Fødselsdage

I Nøddeskallen fejrer vi barnets fødselsdag ved at hejse flagene, skrive på tavlen og synge og hygge i grupperne. Det er frivilligt, om barnet har noget med til uddeling og om det er til gruppen eller hele huset. Hvis barnet medbringer og uddeler noget, skal det følge Nøddeskallens sunde kostpolitik og ske i samråd med personalet.

 

Sider med inspiration til fødselsdagshygge:

www.sjovforborn.dk

www.housewife.dk/

 

Ovenstående omkring uddeling gælder også når barnet stopper i Nøddeskallen og holder afslutning. 

Rygepolitik

Nøddeskallen er en røgfri institution for både børn og voksne.

 

Det vil sige:

 • Der ryges ikke på Nøddeskallens arealer, hverken inde eller ude.
 • At børnene aldrig må kunne se de voksne ryge.


Der tages dermed hensyn til, at hverken børn eller personale udsættes for passiv rygning eller lugtgener, samt til at personalet og andre voksne forestår som gode rollemodeller. Dette betyder både at personalet ikke må ryge, mens de er på arbejde, og at forældre bedes forlade Nøddeskallens område hvis de skal ryge.

Sygdomspolitik

Børns sundhed, sygdom og almene tilstand er et fælles ansvar mellem jer forældre og Nøddeskallen. Udgangspunktet for Nøddeskallen er, at det syge barns behov altid kommer i første række.

 

Dette fælles ansvar udøves i gensidig respekt for hjemmets og Nøddeskallens holdninger og vilkår. Børn skal ikke være i Nøddeskallen når de er syge, det vil sige, når deres almene tilstand er dårlig. Grundlaget for kontakt mellem vores personale og jer forældre er, at vi ønsker en åben og ærlig dialog om, hvad der er bedst for barnet.

 

I, som forældrene skal have tillid til, at personalet reagerer kompetent, når barnets almene tilstand ændres.

 

Hvad er almen tilstand?
Ved almen tilstand forstår vi barnets fysiske og psykiske velbefindende i en helhed. Det er denne helhed, der er omdrejningspunktet for Nøddeskallens opmærksomhed og omsorg for barnet. Hvert barn har sin egen almene tilstand. Nogle børn er meget aktive, andre mere stille. Nogle børn spiser meget, andre spiser lidt. Nogle børn er meget kælne, andre søger ikke så meget kropskontakt. Derfor vil vi lægge vægt på, hvordan det enkelte barn opfører sig til daglig både fysisk og psykisk.

 

Hvordan vurderer vi almen tilstand?
Når vi skal vurdere om et barn er for sygt til at være i Nøddeskallen, er det barnets almene tilstand der er grundlaget. Der er mange variationsmuligheder indenfor det normale, som der ikke er grund til at være bekymret for. De ændringer i almen tilstand, som vi lægger vægt på, kan være en eller følgende årsager:

 

 • Barnets temperatur er 38 og derover
 • Barnet vil ikke være sammen med andre børn
 • Barnet kræver en voksen for sig selv
 • Barnet ændrer sine spisevaner
 • Barnet er mere passivt end normalt
 • Barnet er pivet, ulykkelig eller på anden måde ude af psykisk balance
 • Barnet kan ikke følge den daglige rytme, f.eks. ikke komme ud i frisk luft (her ser vi dog bort fra kroniske sygdomme


Hvis vi sender jeres barn hjem
Sendes dit barn hjem fra Nøddeskallen f.eks. med opkast, diarre eller feber henstiller vi til, at I først sender barnet af sted igen efter mindst én symptomfri dag hjemme.

Hensynet til andre børn og personalet
Ved vurdering af om jeres barn er for sygt til at være i Nøddeskallen indgår også hensynet til:

Smittefare overfor de andre børn i Nøddeskallen og vores personale.
Dagligdagen kan godt være stressende for jeres barn, hvis det ikke er helt rask.
Alle børn i Nøddeskallen, også de raske, har krav på vores omsorg. Hvis et sygt barn kræver megen ekstra omsorg, bliver der mindre tid til dit barn.


Ved tvivlstilfælde
Opstår der sygdomme, som ikke har været tilfældet i Nøddeskallen før, eller er der i øvrigt noget vi er i tvivl om vil Nøddeskallen altid gå ud fra det anbefalede på hjemmesiden:

 

XXXXXX  MANGLER

 

Vi vil opfordre jer til, at gå ind på samme side, hvis I er i tvivl om, hvorvidt jeres barn er klar til at blive modtaget i Nøddeskallen.