Værdier

Nøddeskallens værdigrundlag

I vores pædagogiske arbejde er fundamentet et fælles værdigrundlag. Et sæt værdier som vi har en fælles forståelse for og til enhver tid respekterer. Det er værdier, som vi finder vigtige at give børnene med på deres vej gennem livet, som en ballast i mødet med omverdenens mange krav og forventninger.

 

Vi tror på, at værdierne langsomt vil afspejle sig i børnenes måde at tænke og agere på. Vi er bevidste om, at vi som voksne er rollemodeller. Vi kan ikke vise børnene, hvilke værdier der er vigtige, hvis de ikke kan aflæse det på os i vores samvær med dem og hinanden. Og i lyset af, at børnene tilbringer en væsentlig tid i Nøddeskallen, så er det vigtigt med nogle klare og tydelige værdier.

 

Vi er ligeledes bevidste om, at vi ikke er de eneste rollemodeller og værdisættere – forældre har den væsentligste rolle.

Værdigrundlag

Vi ønsker i samarbejde med børn og forældre at skabe en dagligdag med åbenhed, tillid, tryghed og varme, hvor knus, kram og opmærksomhed står i højsæde.

 

Vi vægter en positiv indgangsvinkel til hverdagens udfordringer og har smil og humor som en del af fagligheden, da vi mener, dette har en positiv indvirkning på det enkelte barns udvikling. Nøddeskallen arbejder også for at give barnet mulighed for at udvikle sig socialt, at lære at være tolerant og lære at skabe kontakter til andre børn.

 

Desuden støtter vi børnenes sproglige, kreative, motoriske og intellektuelle udvikling gennem musik, rytmik, varieret beskæftigelse, emnearbejder, ture og oplevelser uden for Nøddeskallen.

I forældresamarbejdet har vi fokus på ligevægtig dialog, åbenhed og respekt i forhold til, at forældrene kender deres børn bedst. Vi ser familien som en helhed og arbejder ud fra de ressourcer og behov, der er i familien. Målet er, at samarbejdet munder ud i en sammenhængende og tydelig hverdag for barnet, hvor vi sammen kan styrke barnets kompetencer.

 

Det er vigtigt at skabe et gensidigt tillidsforhold mellem barn/barn og barn/voksen og møde barnet som det er, så barnet får styrket sit selvværd, og som følge deraf respekterer vi barnets grænser.

 

Nøddeskallens børn får også kendskab til de normer og regler der omgiver os, gennem dagligdagen i institutionen, ligesom vi arbejder aktivt for at styrke barnets selv – og medbestemmelse.